Home

Meerjarenperspectief

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie voor de jaren 2021-2024 toegelicht. Uitgangspunt is een financieel gezonde gemeente, voor nu en op de lange termijn. Dit houdt in dat de inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht en het weerstandsvermogen is toereikend om de risico's op te vangen.

In deze begroting worden maatregelen voorgesteld om weer een financieel gezond Velsen te realiseren. Deze staan toegelicht in de hoofdstukken Bijsturen en Bezuinigingsmaatregelen.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37