Financiën en bijlagen

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

P.

Reserve

Toevoeg-ing/
Onttrekking

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Toelichting

Bron

Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen

1

Parkman. Middenh.geb.

Onttrekking

10

res.Parkmanagement

Begroting 2021

1

Visie op Velsen

Onttrekking

0

Citymarkering & Rauw aan zee

Begroting 2021

1

Visie op Velsen

Onttrekking

10

10

10

10

Promotie

Begroting 2021

1

Visie op Velsen

Onttrekking

250

0

0

Kustplaats Ijmuiden

Begroting 2021

1

Visie op Velsen

Onttrekking

10

10

10

Promotie/dekk res Vsie op Velsen

Begroting 2021

1

Visie op Velsen

Onttrekking

100

100

100

Offshore wind/ res. Visie op Velsen

Begroting 2021

1

Visie op Velsen

Onttrekking

Visie op Velsen

Begroting 2021

1

Afvalstoffenheffing

Toevoeging

32

32

32

32

Egalisatie tarief afvalstoffenheffing

Begroting 2021

Programma 2 - Sociaal domein

2

Participatiewet

Onttrekking

Ijmond Werkt

Begroting 2021

2

Participatiewet

Onttrekking

17

17

17

17

dekking bijstandsuitkeringen

Begroting 2021

2

Instr. Statushouders

Onttrekking

436

37

Intensivering instroom

Begroting 2021

2

Sociaal domein

Onttrekking

0

0

0

Transformatie Jeugd

Begroting 2021

2

Sociaal domein

Onttrekking

102

Schuldenfonds jongeren

kadernota 2020

2

Sociaal domein

Onttrekking

350

350

350

Innovatiebudget SD

Begroting 2021

2

Sociaal domein

Onttrekking

0

0

Ontrekking Jeugdcoaches

Begroting 2021

Programma 3 - Wonen en leven in Velsen

3

Voertuigen

Toevoeging

65

Egalisatie voertuigen

Begroting 2021

3

Voertuigen

Onttrekking

99

35

9

Egalisatie voertuigen

Begroting 2021

3

Riolering

Onttrekking

110

110

110

110

Egalisatie tarief riolering

Begroting 2021

3

Stedelijke vernieuwing

Onttrekking

220

220

18

Bijdr. div. projecten

Begroting 2021

3

Stedelijke vernieuwing

Onttrekking

30

30

30

30

Visie op Velsen

Begroting 2021

3

Bestr. Hondenoverlast

Onttrekking

23

Dekking kosten hondenoverlast

Begroting 2021

Programma 4 - Burger en bestuur

4

Verkiezingen

Onttrekking

21

21

21

21

Egaliseren verkiezingen

Begroting 2021

4

Verkiezingen

Toevoeging

0

0

0

0

Storting res. verkiezingen

Begroting 2021

4

FLO

Toevoeging

310

310

310

310

Toevoeging reserve FLO

Begroting 2021

4

FLO

Onttrekking

470

477

519

538

Dekking kosten FLO

Begroting 2021

Programma 5 - Organisatie en financiën

5

Sportaccommodaties

Onttrekking

19

290

41

41

Egalisatie sportaccommodaties

Begroting 2021

5

Visie op Velsen

Onttrekking

1.710

1.860

1.860

1.960

Nog toe te wijzen projecten

Begroting 2021

Totaal incidentele onttrekkingen

3.987

3.567

3.087

2.736

Totaal incidentele toevoegingen

342

342

407

342

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

(bedragen x € 1.000)

P.

Reserve

Toevoeg-ing/
Onttrekking

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Toelichting

Bron

Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen

1

Parkman. Middenh.geb.

Onttrekking

10

res.Parkmanagement

Begroting 2021

1

Visie op Velsen

Onttrekking

0

Citymarkering & Rauw aan zee

Begroting 2021

1

Visie op Velsen

Onttrekking

10

10

10

10

Promotie

Begroting 2021

1

Visie op Velsen

Onttrekking

250

0

0

Kustplaats Ijmuiden

Begroting 2021

1

Visie op Velsen

Onttrekking

10

10

10

Promotie/dekk res Vsie op Velsen

Begroting 2021

1

Visie op Velsen

Onttrekking

100

100

100

Offshore wind/ res. Visie op Velsen

Begroting 2021

1

Visie op Velsen

Onttrekking

Visie op Velsen

Begroting 2021

1

Afvalstoffenheffing

Toevoeging

32

32

32

32

Egalisatie tarief afvalstoffenheffing

Begroting 2021

Programma 2 - Sociaal domein

2

Participatiewet

Onttrekking

Ijmond Werkt

Begroting 2021

2

Participatiewet

Onttrekking

17

17

17

17

dekking bijstandsuitkeringen

Begroting 2021

2

Instr. Statushouders

Onttrekking

436

37

Intensivering instroom

Begroting 2021

2

Sociaal domein

Onttrekking

0

0

0

Transformatie Jeugd

Begroting 2021

2

Sociaal domein

Onttrekking

102

Schuldenfonds jongeren

kadernota 2020

2

Sociaal domein

Onttrekking

350

350

350

Innovatiebudget SD

Begroting 2021

2

Sociaal domein

Onttrekking

0

0

Ontrekking Jeugdcoaches

Begroting 2021

Programma 3 - Wonen en leven in Velsen

3

Voertuigen

Toevoeging

65

Egalisatie voertuigen

Begroting 2021

3

Voertuigen

Onttrekking

99

35

9

Egalisatie voertuigen

Begroting 2021

3

Riolering

Onttrekking

110

110

110

110

Egalisatie tarief riolering

Begroting 2021

3

Stedelijke vernieuwing

Onttrekking

220

220

18

Bijdr. div. projecten

Begroting 2021

3

Stedelijke vernieuwing

Onttrekking

30

30

30

30

Visie op Velsen

Begroting 2021

3

Bestr. Hondenoverlast

Onttrekking

23

Dekking kosten hondenoverlast

Begroting 2021

Programma 4 - Burger en bestuur

4

Verkiezingen

Onttrekking

21

21

21

21

Egaliseren verkiezingen

Begroting 2021

4

Verkiezingen

Toevoeging

0

0

0

0

Storting res. verkiezingen

Begroting 2021

4

FLO

Toevoeging

310

310

310

310

Toevoeging reserve FLO

Begroting 2021

4

FLO

Onttrekking

470

477

519

538

Dekking kosten FLO

Begroting 2021

Programma 5 - Organisatie en financiën

5

Sportaccommodaties

Onttrekking

19

290

41

41

Egalisatie sportaccommodaties

Begroting 2021

5

Visie op Velsen

Onttrekking

1.710

1.860

1.860

1.960

Nog toe te wijzen projecten

Begroting 2021

Totaal incidentele onttrekkingen

3.987

3.567

3.087

2.736

Totaal incidentele toevoegingen

342

342

407

342

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37