Financiën en bijlagen

Kadernota tabellen

Meerjarenperspectief 2021 - 2024

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Begroting 2020

€ 236.000

€ (643.000)

€ 66.000

€ 66.000

Hfst 3

Indexering en aanpassing omslagrente

€ 945.000

€ 945.000

€ 945.000

€ 945.000

N

Hfst 3

Algemene uitkering

€ 2.250.000

€ 2.330.000

€ 1.925.000

€ 2.425.000

V

Hfst 3

Reeds genomen besluiten

€ 66.000

€ 66.000

€ 66.000

€ 66.000

N

Hfst 4

Nieuwe of gewijzigde taken

€ 138.000

€ 73.000

€ 73.000

€ 73.000

N

Hfst 5

Autonome ontwikkelingen

€ 4.960.000

€ 4.313.000

€ 4.283.000

€ 4.491.000

N

Doorwerking coronacrisis

PM

PM

PM

PM

Meerjarenperspectief na Kadernota

€ 3.623.000

€ 3.710.000

€ 3.376.000

€ 3.084.000

N

Reeds genomen besluiten

Reeds genomen besluiten

2021

2022

2023

2024

Wonen en leven in Velsen

Bestrijding Japanse duizendknoop

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

N

Burger en bestuur

Overdracht brandweerkazernes

€ 29.000

€ 29.000

€ 29.000

€ 29.000

N

Organisatie en financiën

 Een beter klimaat voor De Brede School

€ 22.000

€ 22.000

€ 22.000

€ 22.000

N

Totaal

€ 66.000

€ 66.000

€ 66.000

€ 66.000

N

Nieuwe taken voor de gemeente

Nieuwe taken voor de gemeente

2021

2022

2023

2024

Ondernemend en duurzaam Velsen

4.1.1

Wijziging omgevingsveiligheid en bodem

€ 338.000

€ 338.000

€ 338.000

€ 338.000

N

4.1.1

Wijziging omgevingsveiligheid en bodem

€ 338.000

€ 338.000

€ 338.000

€ 338.000

V

Sociaal en vitaal Velsen

4.2.1

Voorkomen van problematische schulden

€ 73.000

€ 73.000

€ 73.000

€ 73.000

N

4.2.2

Doordecentralisatie Beschermd wonen

€ 65.000

PM

PM

PM

N

4.2.3

Ambulantisering GGZ

€ 76.000

€ 88.000

€ 89.000

€ 89.000

N

4.2.3

Ambulantisering GGZ - Alg. uitkering

€ 76.000

€ 88.000

€ 89.000

€ 89.000

V

4.2.4

Nieuwe wet inburgering

PM

PM

PM

PM

-

Burger en bestuur

4.3.1

Rechtmatigheidsverantwoording college

PM

PM

PM

PM

-

Totaal

€138.000

€ 73.000

€ 73.000

€ 73.000

N

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen

2021

2022

2023

2024

5.1

Ondernemend en duurzaam Velsen

€ 171.000

€ 91.000

€ 91.000

€ 126.000

N

5.2

Vitaal en sociaal Velsen

€ 3.165.000

€ 2.869.000

€ 2.869.000

€ 3.119.000

N

5.3

Wonen en leven in Velsen

€ 581.000

€ 286.000

€ 282.000

€ 182.000

N

5.4

Burger en Bestuur

€ 329.000

€ 316.000

€ 290.000

€ 313.000

N

5.5

Organisatie en financiën

€ 714.000

€ 751.000

€ 751.000

€ 751.000

N

Totaal

€ 4.960.000

€ 4.313.000

€ 4.283.000

€ 4.491.000

N

Ondernemend en duurzaam Velsen

2021

2022

2023

2024

5.1.1

Beheer op de stranden

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000

N

5.1.2

Aanloopkosten PreSail 2025

€ -

€ -

€ -

€ 35.000

N

5.1.3

BIZ Santpoort Noord en Kennemerlaan

€ 39.000

€ 39.000

€ 39.000

€ 39.000

N

5.1.3

BIZ Santpoort Noord en Kennemerlaan

€ 38.000

€ 38.000

€ 38.000

€ 38.000

V

5.1.4

Extra formatie Klimaat en duurzaamheid

€ 80.000

-

-

-

N

5.1.5

Kosten scheiden van afval

€ 625.000

€ 625.000

€ 625.000

€ 625.000

N

5.1.5

Kosten scheiden van afval - tarieven

€ 625.000

€ 625.000

€ 625.000

€ 625.000

V

Totaal

€ 171.000

€ 91.000

€ 91.000

€ 126.000

N

773

Sociaal en vitaal Velsen

2021

2022

2023

2024

5.2.1

Taakstelling subsidies

PM

€ -

€ -

€ -

N

5.2.2

Forensische geneeskunde

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

N

5.2.3

Medefinanciering vervolgonderzoek RIVM

€ 46.000

€ -

€ -

€ -

N

5.2.4

Gewijzigd uitkering BUIG - bijdrage Rijk

€ 934.000

€ 934.000

€ 934.000

€ 934.000

V

5.2.4

Gewijzigd uitkering BUIG

€ 934.000

€ 934.000

€ 934.000

€ 934.000

N

5.2.6

Hogere uitgaven op minimabeleid

€ 348.000

€ 348.000

€ 348.000

€ 348.000

N

5.2.6

Toename Wmo-ondersteuning

€ 905.000

€ 905.000

€ 905.000

€ 905.000

N

5.2.7

Toenemende kosten jeugdhulp

€ 1.801.000

€ 1.801.000

€ 1.801.000

€ 1.801.000

N

5.2.8

Stijgende tarieven jeugdhulp

PM

PM

PM

PM

5.2.9

Onderwijsachterstanden - bijdrage Rijk

€ 31.610

€ 31.610

€ 31.610

€ 31.610

V

5.2.9

Onderwijsachterstanden

€ 46.610

€ 46.610

€ 46.610

€ 46.610

N

5.2.10

Vervanging Dolfijnzaal

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

N

5.2.11

Onderwijshuisvesting

€ -

€ 250.000

€ 250.000

€ -

V

5.2.12

Lokaal sportakkoord - bijdrage Rijk

€ 10.000

€ 10.000

€ -

€ -

V

5.2.12

Lokaal sportakkoord

€ 10.000

€ 10.000

€ -

€ -

N

Totaal

€3.165.000

€ 2.869.000

€ 2.869.000

€ 3.119.000

N

Wonen en leven in Velsen

2021

2022

2023

2024

5.3.1

De omgevingswet komt er aan

€ 595.000

€ 300.000

€ 296.000

€ 196.000

N

5.3.2

Reiniging openbare ruimte en gladheid

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

V

Totaal

€581.000

€ 286.000

€ 282.000

€ 182.000

N

Burger en bestuur

2021

2022

2023

2024

5.4.1

Minder legesinkomsten bouwvergunningen

PM

-

-

-

5.4.2

Vervangingsinvesteringen IJRB

€ 145.000

€ 132.000

€ 106.000

€ 129.000

N

5.4.3

Onderhoud van ANPR-camerasysteem

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

N

5.4.4

Verlaagde dotatie FLO brandweer

€ 35.000

€ 35.000

€ 35.000

€ 35.000

V

5.4.5

Matriële kosten team toezicht

€ 73.000

€ 73.000

€ 73.000

€ 73.000

N

5.4.6

Regenboogsteden - bijdrage Rijk

€ 19.000

€ 19.000

€ -

€ -

V

5.4.6

Regenboogsteden

€ 19.000

€ 19.000

€ -

€ -

N

5.4.7

Een toegankelijke website voor iedereen

€ 58.000

€ 58.000

€ 58.000

€ 58.000

N

5.4.8

Informatievisie

€ 58.000

€ 58.000

€ 58.000

€ 58.000

N

Totaal

€329.000

€ 316.000

€ 290.000

€ 313.000

N

Organisatie en financiën

2021

2022

2023

2024

5.5.1

Nieuwe software

€ 130.000

€ 130.000

€ 130.000

€ 130.000

N

5.5.2

Onderzoek online dienstverlening

€ 50.000

€ -

€ -

€ -

N

5.5.3

Een nieuw kader voor het vastgoedbeleid

PM

PM

PM

PM

N

5.5.4

Accommodatiebeleid

€ 246.000

€ 246.000

€ 246.000

€ 246.000

N

5.5.5

Specifieke uitkering sport - bijdrage Rijk

€ 488.000

€ 488.000

€ 488.000

€ 488.000

V

5.5.5

Specifieke uitkering sport

€ 610.000

€ 610.000

€ 610.000

€ 610.000

N

5.5.6

Precariobelasting

€ 87.000

€ -

€ -

€ -

V

5.5.7

Uitvoering wet WOZ

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

N

5.5.8

Verlagen opbrengst parkeerbelasting

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

N

5.5.9

Vier-ogen-principe gegevensbescherming

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

N

5.5.10

Lager dividend BNG

€ 143.000

€ 143.000

€ 143.000

€ 143.000

N

Totaal

€714.000

€ 751.000

€ 751.000

€ 751.000

N

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37