Financiën en bijlagen

Overhead

(bedragen x € 1.000)

0.4 Overhead

2020

2021

2022

2023

2024

Inkomsten

-33

-646

-646

-446

-446

Lasten:

21.366

21.949

21.134

20.719

20.619

Totaal Overhead

21.333

21.303

20.488

20.273

20.173

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37