Paragrafen

Subsidies

Subsidies

Herziening subsidiebeleid

Op basis van het subsidiebeleidskader bepalen we op welke beleidsterrein we het subsidiebudget verlagen. Dit om per 2021 invulling te geven aan de besparing van € 250.000. Bij het maken van de keuzes worden maatschappelijke instellingen betrokken.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37