Paragrafen

Investeringen

Overige programma investeringen

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringsplan Volume 2020-2023

Volume voor verv. investeringen Overige programma invest.

315

315

315

315

Jaarlijks nog in te vullen

260

315

315

315

Totaal vervangingsinvesteringen

260

315

315

315

Recapitulatie

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Ondernemend en duurzaam Velsen

1.400

400

400

400

Vitaal en sociaal Velsen

860

1.226

12.220

10.674

Wonen en leven in Velsen

5.461

8.453

3.992

4.101

Burger en bestuur

0

0

0

0

Organisatie en financiën

937

981

544

391

Overige programma investeringen

260

315

315

315

Totaal

8.918

11.375

17.471

15.881

Totaal vervanging excl. riolering

4.940

6.151

15.709

14.124

Totaal nieuw

871

2.393

478

400

Totaal riolering en afval

3.107

2.831

1.284

1.357

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37