Ondernemend en duurzaam Velsen

Indicatoren

Indicator

Bron

Laatste
meting

Meet
waarde

Realisatiewaarde

Streefwaarde

2018

2019

2021

2024

Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)

Wettelijk

2019

116

107,6

116

116

116

Functiemenging (%)

Wettelijk

2019

53,2

52,8

53,2

53,2

53,2

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)

Wettelijk

2019

793,2

779

793

793

793

Netto arbeidsparticipatie (%)

Wettelijk

2019

69,5

69,1

69,5

67,9

68,4

Demografische druk (%)

Wettelijk

2020

71,4

71,8

71,3

71,6

73,8

Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg)

Wettelijk

2018

235

259

248

100

100

Hernieuwbare elektriciteit (%)

Wettelijk

2018

0,8

0,8

#

#

#

#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37