Ondernemend en duurzaam Velsen

Samenvatting

Ondernemend en duurzaam Velsen

Naar een duurzame economische ontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 1.1.

Hoofddoelstelling 1.2

Economische ontwikkeling

Het stimuleren van een gezonde, duurzame leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Citymarketing: resultaten 1 meting ingezet voor activiteitenplan 2021

- Vaststellen Visie Luchtkwaliteit 2021-2024

- Voorbereidingen realisatie Energiehaven

- Aandacht voor activiteiten en ontwikkelingen bij Tata Steel

- Offshore Wind; golf van duurzame economische kansen

- Meer Waarde uit Afval

- Techport zet de IJmond op de kaart als internationale techniekregio

- Vergroten bewustzijn bewoners en bezoekers: Reinigen openbare ruimte

- Havengebied IJmuiden: uitbreiding van het BIZ-gebied en verlenging van de BIZ

- Milieubeleid in Omgevingsvisie

- Verlenging Beeldkwaliteitsfonds Havengebied Ijmuiden

- Klimaatakkoord en Programma Klimaat en Duurzaamheid

- Impulsproject Kustplaats IJmuiden aan Zee

- Greenbiz Green Deal 2020-2024

- Brak ?

- Haalbaarheidsonderzoek Walstroom

- De Rauwe Loper: Verbeteren toegankelijkheid naar kust en haven

- Recreatiegebied Spaarnwoude: uitvoering Visie Spaarnwoude Park '40

Wat mag het kosten?

Lasten

€ 3.692.000

Lasten

€ 11.680.000

Baten

€ 1.576.000

Baten

€ 12.202.000

Wat zijn de risico's?

Garanties en borgstellingen

€ 900.000

Garanties en borgstellingen

€ 1.570.000

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37