Ondernemend en duurzaam Velsen

Economische ontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling 1.1

Economische ontwikkeling.

Uitvoering nieuwe Economische Agenda van start
In de economische agenda staat omschreven wat de gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven doet om de economie in Velsen te bevorderen. Het bedrijfsleven en andere  belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van de agenda zodat het een gemeenschappelijke agenda is. In 2020 is de nieuwe agenda vastgesteld en daarna gaan we er mee werken.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37