Ondernemend en duurzaam Velsen

Activiteiten uitgevoerd door verbonden partij

Kennemerstrand N.V.
Het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van het in erfpacht uitgegeven terrein duin-midden-gebied en centrumgebied, alsmede het ontwikkelen van infrastructurele werken buiten het terrein.

Centraal Nautisch Beheer (CNB)
Het CNB wikkelt het scheepvaartverkeer af op het Noordzeekanaalgebied. Het is belangrijk dat dat op een veilige en vlotte wijze gebeurt. Het CNB heeft als doelstelling het bevorderen van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Velsen en het Noordzeekanaalgebied.

Recreatieschap Spaarnwoude
Door het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het onderhouden van het landschap blijft het recreatiegebied behouden voor de toekomst en de inwoners van Velsen en de regio. Zie ook de subdoelstelling 1.2.1.

Zeehaven IJmuiden N.V.
Het beheren, ontwikkelen en exploiteren van het havengebied en de havenfaciliteiten en de weginfrastructuur ten dienste van de gevestigde ondernemingen, alsmede de visafslag ten dienste van de reders/ aanvoerders en de groothandelaren. Een goed functionerende haven en havenbedrijf bevorderen het economisch functioneren van de gemeente.

Omgevingsdienst IJmond
De hierboven beschreven taken worden uitgevoerd door Omgevingsdienst IJmond op het gebied van leefbaarheid en het uitoefenen van de voorbeeldfunctie met uitzondering van de rioleringswerkzaamheden en afvalinzameling.

HVC
Voor Velsen verzorgt HVC de afvalinzameling en -verwerking. De gemeente wordt in 2020 aandeelhouder van HVC en niet meer via het Afvalschap Zaanstad/IJmond.

ReinUnie

De ReinUnie bezit het onroerend goed dat is gerelateerd aan afvalinzameling en voert het financieel beheer daarover. Tevens houdt de GR toezicht op de uitvoering en naleving van de overeenkomsten met betrekking tot afvalinzameling en is de GR in dat kader gesprekspartner van de directie van HVC.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37