Vitaal en sociaal Velsen

Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

Subdoelstelling

Velsenaren zijn actief betrokken bij hun woonomgeving en zorgen voor zichzelf en elkaar.

Buurthuizen worden 'Huizen van de Wijk'
Velsen wil toegankelijke buurthuizen bieden. Enkele buurthuizen zijn verouderd en niet toekomstbestendig als we naar de behoeften en gebruikswensen van inwoners kijken. In 2021 werken we gefaseerd plannen voor de buurthuizen uit: we kijken naar geschiktheid en hoe gebouwen efficiënter en multifunctioneel te gebruiken zijn. Zo ontwikkelen we samen met onze partners de komende jaren Huizen van de Wijk waar inwoners zich prettig voelen, activiteiten kunnen organiseren en bezoeken. Ze worden hierbij ondersteund door welzijnswerkers. In de Huizen van de Wijk is een uitgebreider aanbod aan diensten en activiteiten mogelijk. Organisaties werken hierbij steeds intensiever samen.

Reguliere activiteiten

Meer ruimte voor inwoners in beleidsvorming: Participatieraad

In 2018 sloeg Velsen een nieuwe weg in als het gaat om beleidsvorming en actief meedenken door inwoners over het sociaal domein. Na de evaluatie in 2020 wordt de werkwijze verder doorontwikkeld in het nieuwe brede participatiebeleid van de gemeente. De participatieraad helpt gemeente en inwoners om vroeg in het beleidsproces in gesprek te gaan met elkaar. Dit gaat over thema’s die de gemeente kiest, maar ook signalen uit de samenleving worden op de agenda gezet. Per onderwerp adviseert de participatieraad de gemeente over de meest geschikte manier om inwoners te betrekken. Bijvoorbeeld met wie er in gesprek gegaan moet worden en op welke manier dat het beste kan. De rol van de participatieraad verschilt per thema: soms is deze heel intensief en neemt de participatieraad het voortouw. Andere keren beperkt de rol zich tot een kort advies over het proces.

Gezond in de stad: GIDS – meer vitale inwoners in Velsen-Noord
In 2019 startten diverse organisaties, verenigingen en inwoners in Velsen-Noord met het maken van plannen voor meer vitale inwoners in hun wijk. Met GIDS ondersteunen wij inwoners om te werken aan een betere gezondheid. Samenwerkingspartners en inwoners voeren in 2021 diverse activiteiten uit zoals Trandelen: het organiseren van wandelingen waarbij inwoners met elkaar afval opruimen in Velsen-Noord en het project Feestdiner waarbij inwoners voor elkaar en gezond en lekker koken.  

Velsen ondersteunt haar vrijwilligers
De gemeente vindt het belangrijk vrijwilligers te ondersteunen en stimuleren in hun werkzaamheden. Organisaties uit de IJmond kunnen hun vraag en aanbod voor vrijwilligers plaatsen op het platform van Vrijwilligersacademie IJmond. Dit is een samenwerkingsverband tussen Stichting Welzijn Velsen en We(l)doen IJmond.

Een dementievriendelijke gemeente
Het aantal mensen met dementie neemt toe. Dit betekent ook dat er meer mantelzorgers komen en dat meer inwoners en organisaties te maken krijgen met dementie. Mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en aan de samenleving deelnemen. Stichting Alzheimer Nederland, de dementieketen Midden- Kennemerland en de IJmondgemeenten werken samen om de betrokken gemeenten dementievriendelijker te maken. Dit doen zij sinds 2015 op basis van een intentieverklaring. Door middel van een plan van aanpak wordt aan actiepunten gewerkt die zich richten op het informeren van inwoners en professionals en het bieden van begeleiding op maat. Velsen heeft daarnaast een sportaanbod voor ouderen met dementie om hen vitaal in beweging te houden en ontmoeting te stimuleren.

Mantelzorgers
Centrum Mantelzorg Socius biedt informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers in Velsen.  Andere organisaties bieden mantelzorgondersteuning aan specifieke groepen mantelzorgers. We onderscheiden de volgende drie aandachtsgebieden voor mantelzorgondersteuning: 1) Verlichten van mantelzorgers in hun mantelzorgtaken; 2) Samen sterk in mantelzorgondersteuning en 3) Bedanken voor de inzet. Jaarlijks wordt voor mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg een activiteit georganiseerd en ontvangen zij een waardering van de gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37