Paragrafen

Informatiebeleid

Van binnen naar buiten!
Om te kunnen voldoen aan de verwachtingen die vanuit het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad zijn geuit op het gebied van digitale dienstverlening en automatisering heeft in 2020 een aanbesteding plaatsgevonden voor het uitbesteden van de ICT-dienstverlening. Om de aanbestedende partij goed aan te kunnen sturen is ook gestart met de inrichting van een regie-organisatie. Het uitbesteden van de ICT heeft niet alleen consequenties voor de ICT maar ook voor personeel, organisatie en processen. In 2021 zal gestart worden met de uitbesteding van de ICT-dienstverlening. Omdat de hardware pas onlangs is vervangen zal in eerste instantie slechts de ondersteuning van de hardware worden uitbesteed. Hier en op de verdere inrichting en inbedding van de regie-organisatie zal in 2021 dan ook de nadruk komen te liggen. De daadwerkelijke vervanging van de hardware zal geleidelijk plaatsvinden en in 2023 worden afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37