Paragrafen

Informatiebeleid

Van digitaal dement naar digitaal (ge)weten!
De landelijke Archiefwet wordt gemoderniseerd om deze beter te laten aansluiten op de digitalisering van de samenleving. Deze aanpassing vindt eind 2020 plaats, en heeft consequenties voor ons manier van werken. De Archiefwet is immers de basis van ons archiefbeleid. Ook is de Selectielijst van de VNG (bewaartermijnen archiefbescheiden) onlangs aangepast, én gaan wij gebruik maken van het e-depot van het Noord-Hollands Archief voor de opslag van te bewaren digitaal archief. Deze ontwikkelingen stellen ons voor grote uitdagingen, maar heeft als resultaat dat wij de organisatie en de inwoners/bedrijven van Velsen in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37