Paragrafen

Informatiebeleid

Programma “Doorontwikkeling in Samenhang”

Vanuit het ministerie van BZK is het programma “Doorontwikkeling in Samenhang” gestart. Dit programma is erop gericht om de bestaande basisregistraties door te ontwikkelen tot één objectregistratie voor alle basisregistraties. Velsen is bezig om de basisregistraties hierop voor te bereiden.
In de verdere ontwikkeling naar ‘Velsen 3D’ wordt de ondergrond meegenomen. De Basisregistratie Ondergrond wordt uitgebreid met diverse registratieobjecten zoals grondwatermonitoring, grondwatergebruik en bodem- grondonderzoek.

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2020 16:00:52 met de export van 10/29/2020 15:57:37